„O lesie – w lesie” – outdoorowa edukacja, czyli klasa 4a i 4b na lekcji przyrody w terenie

Najważniejszym punktem zajęć była wędrówka ścieżką przyrodniczo-leśną, podczas której uczniowie poznawali przyrodę wszystkimi zmysłami. Zadania, które były wykonywane w grupach, pozwalały na utrwalenie wiedzy nt. warstwowej budowy lasu, rozpoznawanie roślin i przyporządkowania ich do poszczególnych pięter lasu. Uczniowie analizowali zależności między organizmami w lesie, a także funkcję lasu w ekosystemie. Lekcja przyrody w lesie była także okazją do wyrabiania poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.