Lekcje języka angielskiego z literaturą w języku angielskim

Nasza szkoła wzbogaciła swoją bazę pomocy dydaktycznych aż o 30 pozycji bajek, baśni i legend w języku angielskim na różnych poziomach trudności, dzięki którym uczniowie doskonalą umiejętności pracy z tekstami, a mianowicie słuchania i czytania. Uczniowie rozwiązują zadania dotyczące treści bajek oraz wyrażają swoje opinie dotyczące wydarzeń w czytanych i słuchanych utworach literackich. Utwory te stają się również inspiracją do tworzenia scenariuszy przedstawień Językowego Koła Teatralnego.

K. Czerniak