Warsztaty z funkcjonariuszem swarzędzkiej policji

Uczniowie siedzą w ławkach i ogladją prezentację na ekranie. Obok ekranu stoi policjant. Realizując projekt ,,Bezpieczeństwo w sieci” nasze szkolne działania profilaktyczne wspierał funkcjonariusz Policji Pan Karol Łuszczek. 

Nasz gość spotkał się z uczniami klas VI-VIII, aby omówić kwestie związane z zachowaniami młodych ludzi w wirtualnej rzeczywistości, zwracając uwagę na konsekwencje, które mogą za sobą pociągnąć. Mówił o przemocy słownej, agresji, hejcie i innych zagrożeniach płynących z Internetu, tj. cyberprzemocy, uzależnieniu, groomingu.  

Policjant w rozmowie z młodzieżą szczególną uwagę poświęcił kwestiom dotyczącym czynów karalnych i przemocy rówieśniczej w kontekście odpowiedzialności prawnej nieletnich. Duże ożywienie wśród uczniów nastąpiło, gdy gość opowiedział o sytuacjach dotyczących hejtu i mowy nienawiści, z jakimi spotyka się na co dzień w swojej pracy zawodowej. W tym miejscu szczególny nacisk położył na uwrażliwienie, czujność, refleksję oraz tak bardzo potrzebną umiejętność życiową zarówno w świecie realnym, jaki i  w wirtualnym jaką jest komunikacja i uważność, ponieważ: ,,Złe słowo pisane, czy mówione tak samo krzywdzi”.  

Społeczność szkolna dziękuje Panu Karolowi Łuszczek za krzewienie dobrych nawyków, edukację prawną i podnoszenie świadomości, że ,,Internet wszystko pamięta”. 

  

Koordynatorzy: Agnieszka Łuszczek, Beata Ruminkiewicz