Wycieczka do Biblioteki  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

W dniu 6 czerwca 2023 r. uczniowie klasy IVa oraz 16 czerwca 2023 r. uczniowie klasy VIIb wraz z opiekunami odwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomicznego  w Poznaniu. Celem naszym było poznanie nowoczesnej multimedialnej biblioteki naukowej, zaznajomienie ze sposobem funkcjonowania i poznanie jej historii.

Uczniowie udali się na wycieczkę po gmachu tej nowoczesnej instytucji. Zwiedzili Wypożyczalnię oraz Strefę Wolnego Dostępu, gdzie do dyspozycji czytelników są ułożone tematycznie książki i czasopisma,  miejsca do pracy naukowej, kabiny pracy indywidualnej i grupowej.

Misją Biblioteki Głównej UEP jest dostarczanie wyspecjalizowanych źródeł i usług informacyjnych wspierających badania naukowe, działalność dydaktyczną, edukacyjną oraz usługową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                                                                                               Jarosław Batkowski

smart