„100 godzin czytania z okazji 100-lecia szkoły” – projekt czytelniczy w 3b

Uczniowie klasy IIIb w oryginalny sposób postanowili uczcić Jubileusz naszej szkoły, uczestnicząc w projekcie czytelniczym. Każde  dziecko, uczęszczające do klasy zobowiązało się, że w ciągu 20 dni, przez 12,5 minuty, w wyznaczonym okresie, będzie głośno czytało dowolną książkę, co po przemnożeniu ilości dzieci w klasie i  czasu poświęconego przez nas na czytanie, miało dać łączny wynik, 100 czytelniczych godzin!!!

Dzieci sumiennie czytały, a następnie każdorazowo kolorowały  cegiełkę  brązowym kolorem. Cegiełki  posłużyły później do zbudowania wizerunku naszej szkoły.  Ilustrację tę, wykonał klasowy plastyk Filip Broński, a efekty  wspólnego dzieła można podziwiać w części edukacji wczesnoszkolnej budynku.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak niezwykłym, historycznym wydarzeniu i bardzo  szczęśliwi, że  właśnie podczas naszej  edukacji, miała miejsce  ta doniosła chwila, a łącząc przyjemne z pożytecznym, dołożyliśmy cegiełkę, by świętować ten Wielki Jubileusz, wpisując się przy tym na kolejnych kartach historii Naszej  Szkoły.

                                                                                      W imieniu klasy IIIb Emilia Łaszkiewicz