Wycieczka do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu to najstarsza biblioteka publiczna w Polsce. Została założona przez hr. Edwarda Raczyńskiego w 1829 roku jako pierwsza biblioteka publiczna..

W dniu 25 kwietnia 2023 r. uczniowie klas szóstych wraz z opiekunami odwiedzili Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Celem naszym było zaznajomienie ze sposobem funkcjonowania, obejrzenie budynku Biblioteki i poznanie jej historii. Uczniowie mieli okazję do porównania dawnej, zabytkowej części Biblioteki Raczyńskich z  dobudowaną i nowocześnie wyposażoną nową częścią gmachu.

Zwiedzanie Biblioteki rozpoczęło się od działu dla dzieci i młodzieży, który mieści się w nowej części. Uczniowie uczestniczyli tam w pogadance dotyczącej historii biblioteki. Następnie zwiedzili czytelnię ogólną, czytelnię czasopism, wypożyczalnię.

Dziś Biblioteka Raczyńskich to zabytkowy gmach przy placu Wolności, sąsiadujący z nim nowy gmach, filie rozmieszczone we wszystkich dzielnicach miasta oraz muzea: Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego i Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego. Od maja 2022 r. Biblioteka oferuje także wypożyczanie książek za pośrednictwem 11 książkomatów uzupełniających ofertę udostępniania zbiorów w rejonach pozbawionych filii bibliotecznych.

 

                                                                                                                                              Jarosław Batkowski