Miejsce na podium w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego

Uczennica klasy 8a Matylda Chałasiak oraz uczeń klasy 8b Marek Pawłowski reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich. W językowym wyzwaniu wzięło udział sześć szkół z gminy Kostrzyn oraz gościnnie nasza szkoła w Paczkowie. Każdy nauczyciel – opiekun po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego mógł wyłonić tylko dwóch najlepszych uczniów, którzy 12 maja wzięli udział w finale.  Konkurs miał formę zadań egzaminacyjnych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki, rozumienia tekstu (słuchanego i czytanego) oraz znajomość funkcji i środków językowych.    

Z dumą informujemy, że Matylda zajęła III miejsce! Gratulujemy!

Ewelina Staszak