Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” 

Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Przyznana kwota dotacji wynosi 12000 zł. Przystępując do programu szkoła musi wnieść wkład własny w wysokości 3000 zł.  Oznacza to, że razem mamy do wydania w 2023 r. 15000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.                                                                                                            

Jarosław Batkowski