Kalkografia w świetlicy

Kalkografia to niezwykła i dająca ciekawe możliwości technika graficzna. Polega na odbijaniu przygotowanych kompozycji z wykorzystaniem kalki maszynowej i ołówkowej. Tego typu twórczość plastyczna sprzyja rozwojowi indywidualnych form wypowiedzi i swobodnemu eksperymentowaniu w zakresie różnych technik przenosząc swoje wyobrażenia na język obrazu. Celem jest poznanie sposobów tworzenia prac graficznych, rozwijanie procesów poznawczych, wspieranie umiejętności manualnych oraz kształcenie świadomości plastycznej i myślenia wyobrażeniowego.

Anna Księżopolska