Służby ratownicze w natarciu – warsztaty EDB

Każdy w swoim życiu może spotkać się z sytuacją, kiedy jest zmuszony szukać pomocy w momencie zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub mienia. Do udzielania takiej pomocy powołane zostały odpowiednie służby i instytucje ratownicze. Celem ratownictwa jest ochrona ludności, miejsc pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

W czwartek, 08 grudnia 2022 roku, gościliśmy podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy służb ratowniczych – maturzystów klasy policyjnej II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu. Pasjonaci ratownictwa, na podstawie własnych doświadczeń, opowiedzieli ósmoklasistom, jak wygląda służba w Straży Pożarnej i w Pogotowiu Ratunkowym. Uczniowie dowiedzieli się, jakie warunki należy spełniać, by zostać policjantem, strażakiem, bądź ratownikiem. Licealiści zaprezentowali także zestaw ratownictwa medycznego R1: sprzęt do resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz środki opatrunkowe.

„Pojawiają się na naszej drodze w wyniku chorób, urazów i obrażeń, które wymagają naszej pomocy. My natomiast świadomie zdecydowaliśmy się ich ratować…”

Nauczyciel EDB

Mateusz Radomski