„Dla Niepodległej”

W dniach od 7 do 9 listopada wszyscy uczniowie naszej szkoły realizowali zadania międzyklasowej gry „Dla Niepodległej”. Podczas lekcji języka polskiego, historii i zajęć edukacji wczesnoszkolnej zmierzyli się z zadaniami wymagającymi od nich różnych umiejętności. Wykazali się kreatywnością, umiejętnością logicznego myślenia, zmysłem artystycznym, a także zdolnościami pięknego formułowania myśli i szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji. Każda z klas samodzielnie oceniła rezultaty swojej pracy i na tej podstawie organizatorzy gry przygotowali dla wszystkich zespołów klasowych dyplomy z odpowiednim tytułem mistrzowskim. Podczas niezwykle wzruszającego apelu z okazji Święta Niepodległości przygotowanego przez Samorząd Uczniowski ogłoszono wyniki. Mistrzowie Precyzji, Kreatywności czy Lekkiego Pióra z radością uczcili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasze państwo.

Dominika Nowaczewska

Joanna Szulc