UCZYMY SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE! – warsztaty EDB w Swarzędzkim Centrum Ratunkowym

Uczniowie pozują przed remizą strażackąEdukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Podstawowym celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy.

W dniach 06 i 12 października 2022 roku odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów klas 8 z zakresu pierwszej pomocy w Swarzędzkim Centrum Ratunkowym. Warsztaty przeprowadzili zawodowi strażacy i ratownicy medyczni oraz asystenci – strażacy ochotnicy – maturzystki klasy policyjnej II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.Ósmoklasiści uczestniczyli w symulowanych akcjach ratowniczych, podczas których zdobyli wiele umiejętności praktycznych: ocenienie stanu przytomności poszkodowanego (reakcja na bodźce)oraz oddechu u osoby nieprzytomnej (udrożnienie dróg oddechowych), właściwe zastosowanie pozycji ratowniczych: bocznej bezpiecznej, , wykonanie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) dziecka oraz osoby dorosłej, jak również wykonanie RKO  z zastosowaniem AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego).
Uczniowie zapoznali  się także z wyposażeniem apteczki R1 oraz podstawowym sprzętem ratunkowym oraz pożarniczym, jak również z wyposażeniem wozu strażackiego oraz karetki.  Podopieczni mieli także okazję poznać  specyfikę pracy strażaka oraz ratownika medycznego.

Dziękujemy Strażakom oraz Ratownikom Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego za poświęcony czas                  i przekazanie tak ważnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat! Pomagajmy.

Nauczyciel  EDB

Mateusz Radomski