Dzień Morza w świetlicy

Dnia 29 września obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA. Jego celem jest uświadomienie, że morza są  naszym wspólnym dobrem, a ich ochrona powinna być priorytetowa.

Dzień obchodów jest datą podpisania Konwencji w 1948 roku, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Należy do niej obecnie 170 państw. W ramach ochrony środowiska morskiego organizacja reguluje zasady użytkowania transportu morskiego, a wszystko po to, aby przeciwdziałać generowanym przez niego zanieczyszczeniom. Zajmuje się również bezpieczeństwem na morzu oraz problemami ludzi zamieszkujących w jego bezpośrednim sąsiedztwie.Ciekawostka !

Morza stanowią 11% powierzchni wszechoceanu, czyli całkowitej warstwy oceanicznej planety. Zazwyczaj leżą na wyższych kontynentalnych „półkach”, rozciągają się na setki kilometrów i rzadko sięgają poniżej 200 metrów głębokości. 

W świetlicy szkolnej wraz z dziećmi świętując ten szczególny dzień, postanowiliśmy stworzyć gazetkę, gdzie uczniowie mogli wykazać się plastycznie.

Anna Księżopolska