Najciekawsza gazetka klasowa

Nasza szkoła należy do placówek, które promują zdrowy tryb życia. Program, do którego przystąpiliśmy ma na celu uświadomienie uczniom korzyści płynących ze zdrowego odżywiania, aktywności ruchowej, poczucia bezpieczeństwa i dbania o swoje zdrowie.
W związku z powyższym kilka tygodni temu ogłosiliśmy konkurs na najciekawszą gazetkę w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie.
Dnia 3 czerwca jury odwiedziło wszystkie sale lekcyjne, by ocenić przygotowane gazetki. Pod uwagę wzięto przede wszystkim treści tematyczne, estetykę ale również wkład pracy zespołowej.

Tym samym przyznano:
I miejsce – kl. VIa
II miejsce – kl. IVb
III miejsce – kl. VIIa

oraz w klasach młodszych:
I miejsce – kl. IIb
II miejsce – kl. IIa
III miejsce – kl. Ib
oraz wyróżnienie dla kl. „0”
Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!

Monika Czechowska