Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – niebieskie okno na świat

Gazetka z informacjami na temat autyzmuNa całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski.

Według danych, w Polsce, bezpośredni problem autyzmu dotyczy ok. 30 tys. osób. Autyzm nie wiąże się z upośledzeniem umysłowym, a wręcz przeciwnie, te osoby mają przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję.
Zaburzenia należące do spektrum autyzmu (ang. ASD – autism spectrum disorder) obejmują rozmaite wyzwania rozwojowe w zakresie: porozumiewania się, myślenia, rozwoju społecznego, umiejętności poznawczych, zainteresowań i form aktywności, a także umiejętności motorycznych.W naszej szkole, z tej okazji, przygotowano wystawę z najważniejszymi informacjami odnośnie trudności, z jakimi zmagają się osoby dotknięte tym zaburzeniem. Ponadto w całej szkole rozwieszone zostały informacje o autyzmie, mające na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, budowanie zrozumienia i akceptacji dla osób, które zmagają się z tym zaburzeniem na co dzień.
Wśród nauczycieli i uczniów dominował w ubiorze kolor niebieski. Uczniowie każdej klasy zapoznali się z krótkim filmem o autyzmie, następnie każda osoba wycięła niebieskie serduszko, które przykleiła na znajdującej się na holu makiecie z żarówką, symbolem spektrum autyzmu.

AUTYZM – wystarczy zrozumieć!

uczniowie przyklejają niebieskie serduszka do symbolicznej żarówki