Wierszomania

Uczestnicy konkursu recytatorskiego16 marca 2022 r. odbył się w bibliotece Szkolny Konkurs Recytatorski “Wierszomania”, w którym wzięli udział reprezentanci zerówki i klas 1-3. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poezją, uwrażliwienie na piękno języka ojczystego, wzbogacanie słownictwa uczniów, zachęcanie do występów na scenie oraz prezentacja umiejętności recytatorskich. Warunkiem uczestnictwa była indywidualna recytacja dowolnie wybranego utworu poetyckiego polskiego autora. Dzieci deklamowały wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Agnieszki Frączek i Hanny Niewiadomskiej. Występy oceniała Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Pani Dyrektor Małgorzata Szomek.

Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

I miejsce- Nina Jucka z kl. 2a (za wiersz J. Brzechwy „Żuk”),

II miejsce- Barbara Pomin z kl. 2b ( za wiersz A. Frączek „Grubelek”),

III miejsce- Kacper Szwarc z kl. 2b ( za wiersz H. Niewiadomskiej „Zaraz”).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                       Organizator: U. Estkowska- Maćkowiak