BohaterON- włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów. Inicjatorzy akcji chcą pokazać, że historia nie musi być nudna – jej treści można przekazać w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie. W tym celu przygotowują materiały do przeprowadzenia niestandardowych lekcji historii i apelują do nauczycieli o ich wykorzystanie. W listopadzie nasza szkoła również przyłączyła się do akcji. Ósmoklasiści zostali zapoznani z historią i bohaterami Powstania Warszawskiego. Wykonane przez nich prace zostały przesłane do organizatorów. W zeszłym tygodniu nasza szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom za udział w kampanii. 

Joanna Szulc