Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – stopień rejonowy – wyniki

W piątek, 14 stycznia 2022 roku, odbył się stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, którego organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu oraz wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.

Miło mi poinformować, iż Stanisław Łabędź, uczeń klasy 8a, uzyskał 88% pkt., kwalifikując się tym samym do ostatniego etapu – stopnia wojewódzkiego konkursu!  

                                                                                                                       Viel Erfolg, Stasiu!

Deutschlehrer
Mateusz Radomski