Międzynarodowy projekt  „Drama at school”

Nasza szkoła, w ramach innowacji pedagogicznej „Języki obce aktywnie i twórczo”, stała się inicjatorem Międzynarodowego Językowego Projektu Teatralnego „Drama at school”,  zaplanowanym na rok szkolny 2021/2022 na platformie eTwinning. Celem projektu stało się stworzenie własnego scenariusza na podstawie  bajki „Little Red Riding Hood” („Czerwony Kapturek”) w całkiem nowej interpretacji. Kolejny etap to przygotowanie przedstawienia teatralnego na jego podstawie.

            Od września założeniem językowej grupy teatralnej Theater Team stało się zaangażowanie szkół z innych krajów. Po zeszłorocznych działaniach w Międzynarodowym projekcie „Nice to e- meet you” zachęciliśmy się do kontynuowania rozpoczętej współpracy. Wybrani uczniowie z trzech szkół w Turcji oraz uczniowie z klasy 6 b, ze szkoły w Paczkowie, poznali się już wzajemnie podczas prezentacji online przeprowadzonej poprzez platformę Zoom. Nauczyciele ze szkół partnerskich również odbyli już kilka spotkań online, podczas których dzielili się pomysłami na przeprowadzenie aktywizujących zajęć teatralnych oraz przede wszystkim działaniami w kwestii realizacji poszczególnych etapów projektu.

           W ramach projektu odbywają się ciekawe działania, których celem jest współpraca między szkołami oraz rozwijanie kompetencji kluczowych. Jesteśmy obecnie w trakcie realizacji konkursu uczniowskiego na logo naszego projektu.  Główne cele projektu to  przede wszystkim rozwijanie umiejętności pisania i mówienia w języku obcym, czyli kreatywności w tworzeniu fabuły oraz rozwój w zakresie wrażliwości artystycznej, kreatywnego myślenia i umiejętności aktorskich.

Wszystkie wspólne działania zostają umieszczane na platformie eTwinning.  Jeszcze dużo pracy przed nami, gdyż finał projektu planujemy na koniec maja. 

Klaudia Czerniak

                                                                                  Ewelina Staszak