EDB w terenie – lekcja pierwszej pomocy w Swarzędzkim Centrum Ratunkowym

Na pierwszym planie siedzący uczniowie przysłuchują się wyjaśnieniom dotyczącym RKO, na drugim planie pojazdy Swarzędzkiego Centrum KryzysowegoEdukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Podstawowym celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy.

W dniach 18 i 25 października 2021 roku odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów klas 8 z zakresu pierwszej pomocy w Swarzędzkim Centrum Ratunkowym. Warsztaty przeprowadzili zawodowi strażacy i ratownicy medyczni oraz asystenci – strażacy ochotnicy – uczennice klasy policyjnej II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.Ósmoklasiści uczestniczyli w symulowanych akcjach ratowniczych, podczas których zdobyli wiele umiejętności praktycznych: ocenienie stanu przytomności poszkodowanego (reakcja na bodźce) oraz oddechu u osoby nieprzytomnej (udrożnienie dróg oddechowych), właściwe zastosowanie pozycji ratowniczych: bocznej bezpiecznej, przeciwwstrząsowej oraz podczas zawału serca, wykonanie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) dziecka oraz osoby dorosłej, jak również wykonanie RKO  z zastosowaniem AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego).
Uczniowie zapoznali  się także z wyposażeniem apteczki R1 oraz podstawowym sprzętem ratunkowym.  Podopieczni mieli także okazję poznać  specyfikę pracy strażaka oraz ratownika medycznego.

Dziękujemy Strażakom oraz Ratownikom Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego za poświęcony czas                  i przekazanie tak ważnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat! Pomagajmy.

Nauczyciel  EDB

Mateusz Radomski