Uczniowie na medal

Podczas tej szczególnej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 każdy uczeń otrzymał świadectwo i złoty medal. Uczniowie wykazali się niezwykłą samodzielnością i motywacją wewnętrzną. 

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.