Łyk wiedzy o WODZIE – klasa VII b w Aquanecie

We wtorek, 03 grudnia 2019 roku, uczniowie klasy VII b wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę edukacyjną do firmy Aquanet w Poznaniu i Czerwonaku w ramach Akcji Edukacyjnej Plusk, podczas której dowiedzieli się, na czym polega proces uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Uczestniczy w sposób naoczny mogli zwrócić uwagę na ogromny wkład technologiczny w proces oczyszczania odpadów płynnych, aby następnie móc je zwrócić do środowiska. Siódmoklasiści poznali także najważniejsze funkcje wody oraz najistotniejsze fakty z historii poznańskich wodociągów. Szczególne zainteresowanie wychowanków wzbudził biomonitoring – a konkretnie ich strażnicy – małże, które całodobowo czuwają nad jakością wody pitnej.
Nie ulega wątpliwości, iż udział naszych uczniów w Akcji Edukacyjnej Plusk przyczynił się do poszerzenia ich wiedzy dot. uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, jak również poszerzył ich świadomość dot. racjonalnego wykorzystywania wody oraz ograniczania jej strat.

Wychowawcy klasy VII b