Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

Nasi uczniowie niejednokrotnie udowodnili, że posiadają umiejętności językowe. Co roku przystępują do różnych konkursów lingwistycznych o zasięgu szkolnym, gminnym, wojewódzkim, a nawet europejskim, osiągając bardzo wysokie lokaty. Ogromnym sukcesem jest nasze szkolne, innowacyjne koło teatralne. Członkowie Theater Team każdej wiosny wystawiają sztukę w języku angielskim. Również ubiegłoroczni ósmoklasiści i gimnazjaliści uzyskali celujące i bardzo dobre wyniki z egzaminu z języka angielskiego. 

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, obchodzony na całym świecie 26 września, zainspirował uczniów z klas 6a i 6b do zorganizowania akcji promującej naukę języków. W ramach „Zajęć rozwijających umiejętność uczenia się” opracowali projekt polegający na przygotowaniu plakatów, ulotek, flag i prezentacji multimedialnych o różnych językach obcych. Zachęcali również, by tego dnia witać się i żegnać posługując się innym językiem niż polski. W holu naszej szkoły można było usłyszeć takie języki jak: hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski, a nawet norweski. Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wszyscy przyłączyli się do akcji.

Opracowała: Joanna Tomicka-Cichowlas

France