Podsumowano majową edycję konkursu czytelniczego :)

Dnia 10 czerwca 2019 roku podsumowano majową edycję konkursu czytelniczego „ Książkowy szperacz”. Spośród wszystkich złożonych prawidłowych odpowiedzi został wylosowany jeden zwycięzca, którym została Hanna Parysek z klasy IVa.
                                                                                   Gratulujemy !!!
                                                                             Jarosław Batkowski