Językowe przedstawienia teatralne klasy 6a

W drugim półroczu tego roku szkolnego uczniowie-ochotnicy z klasy VIa przygotowali dwa przedstawienia językowe pt. „The perfect pizza” oraz ,,Our band”. Uczniowie – aktorzy zaprosili na swoje występy pozostałych uczniów ze swojej klasy oraz klasę IIIa razem z p. Klaudią Czerniak i p. Edytą Anglart -Czerniejewską. Spotkania w ramach takich ,,lekcji otwartych” pozwoliło uczniom –aktorom zaprezentować efekty swojej pracy i tym samym przełamać barierę językową prezentując się przed większą grupą w języku angielskim. Uczniowie zasiadający jako widownia mieli możliwość uczestniczenia w dwóch niecodziennych lekcjach języka angielskiego przygotowanych przez ich kolegów, a poza tym była to dla nich świetna rozrywka, gdyż przedstawienia były komediowe. Prezentacje przypomniały i utrwaliły zarówno młodszym jak i starszym uczniom proste konstrukcje gramatyczne ważne w posługiwaniu się językiem na co dzień oraz słownictwo takie jak nazwy produktów spożywczych, instrumentów , czy umiejętności.
                                                                                                   Ewelina Staszak