Podsumowano konkurs czytelniczy – edycja majowa

Dnia 10 czerwca 2019 roku podsumowano majową edycję konkursu czytelniczego „ Książkowy szperacz”. Spośród wszystkich złożonych prawidłowych odpowiedzi został wylosowany jeden zwycięzca, którym została  Hanna Parysek z klasy IVa.

                                                                                                       Gratulujemy  !!!

                                                                                                     Jarosław Batkowski