Klasy IVa i IVb w „Biegu po Zdrowie” 

„Bieg po Zdrowie” to nowym program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. W tym roku szkolnym do realizacji programu przystąpili uczniowie z klas IV. Zajęcia były prowadzone podczas godzin wychowawczych, a dzięki zastosowaniu zróżnicowanych metod aktywizujących i atrakcyjnych materiałów (takich jak: zeszyty ćwiczeń, plakaty, filmy edukacyjne), lekcje wzbudzały ciekawość i kreatywność uczniów. Dzieci dyskutowały, przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi, liczyły koszty palenia, tworzyły antyreklamy dla papierosów i komiksy z bohaterami programu. Wykonane przez nie prace zaciekawiły całą młodzież szkolną. Poprzez zabawę, czwartoklasiści uczyli się zachowań asertywnych.
Udział w programie „Bieg po Zdrowie” pozytywnie wpłynął na postawę uczestników wobec zdrowia. Uczniowie uznali sprawność fizyczną i psychiczną za jedną z najważniejszych wartości w życiu.

                                                                          Koordynator Programu
                                                                     Joanna Tomicka-Cichowlas