Przywróciliśmy dzieciom uśmiech : ) Podsumowanie akcji charytatywnej Samorządu Uczniowskiego

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do zbiórki makulatury pod hasłem „Przywróćmy dzieciom uśmiech” na rzecz rodzinnych domów dziecka organizowaną przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka. Nadrzędnym celem akcji była pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Biorąc udział w zbiórce wspomagaliśmy  realizację podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka – zapewnienie dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do uwarunkowań panujących w normalnej rodzinie. Jednocześnie projekt miał wymiar edukacyjny, gdyż uczył dzieci i młodzież empatii, a także pokazał, że należy pomagać potrzebującym. Poza tym, udział w akcji sprawił, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.

W trwającym roku szkolnym zorganizowaliśmy w naszej szkole trzy zbiórki. W styczny udało Nam się zebrać 1220 kg, w marcu 1600 kg, natomiast w maju mierniki na szkolnych wagach wskazały łącznie 2600 kg! Podczas całej akcji zgromadziliśmy 5420 kg.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie – serdecznie dziękujemy za inicjatywność i wsparcie potrzebujących. Po raz kolejny pokazaliście, że zawsze można na Was liczyć. Osobne wyrazy wdzięczności należą się szkolnym wolontariuszom, którzy włączyli się w organizację zbiórki: ważenie makulatury, dokumentowanie, składowanie oraz czuwanie nad sprawnym przebiegiem akcji.

                                                                      POMAGANIE JEST FAJNE !!! : )

                                                                  Ewelina Wdowiak, Mateusz Radomski

                                                                          Szkolni Koordynatorzy Akcji