UWAGA !!! – nabór do klasy I sp usportowionej

Szanowni Rodzice !

informujemy,że jeden z dwóch tworzonych oddziałów klas pierwszych szkoły podstawowej, będzie klasą usportowioną – 5 godzin wychowania fizycznego. Dostarczając wypełniony i wydrukowany wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, należy zaznaczyć w górnym prawym narożniku literę „S” i zgłosić sekretarzowi szkoły.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do oddziału usportowionego przystąpią do testu sprawnościowego, którego wynik zdecyduje o ostatecznym wyniku rekrutacji. Termin testu zostanie podany na stronie internetowej szkoły.