Przywróćmy dzieciom uśmiech… RAZ JESZCZE! : – )

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do zbiórki makulatury pod hasłem „Przywróćmy dzieciom uśmiech” na rzecz rodzinnych domów dziecka organizowaną przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka. Nadrzędnym celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Biorąc udział w akcji  pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka – zapewnieniu dzieciom opieki   w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie. Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny, gdyż uczy dzieci i młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać potrzebującym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.

Dotychczas w naszej szkole zorganizowaliśmy dwie zbiórki. W styczny udało Nam się zebrać rekordowe 1220 kg, natomiast w marcu mierniki na szkolnych wagach wskazały łącznie 1600 kg!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie – serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie  i chęć pomocy. Po raz kolejny pokazaliście, że stać Was na bezinteresowną inicjatywność. Osobne podziękowania składamy szkolnym wolontariuszom, którzy włączyli się w organizację zbiórki: ważenie makulatury, dokumentowanie, składowanie oraz czuwanie nad sprawnym przebiegiem akcji. Informujemy, iż ostatni termin zbiórki odbędzie się 09. 05. 2019 (czwartek) w holu szkoły. Wierzymy, że i tym razem pobijemy kolejny rekord! Po prostu … pomagajmy : )

Ewelina Wdowiak, Mateusz Radomski

Szkolni Koordynatorzy Akcji