Niech żyje bal – Dyskoteka Karnawałowa klas IV – VI

W czwartkowe popołudnie, 21 lutego 2019 roku, odbyła się Dyskoteka Karnawałowa dla uczniów klas IV-VI SP zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz uczniów klas IVa i IVb. W tanecznej swawoli wzięło udział ponad 90 dzieci. Były maski karnawałowe, wspólne tańce i zabawy oraz słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów dyskoteki. W takcie zabaw uczennice ze szkolnego koła tanecznego zaprezentowały układy taneczne, do których spontanicznie przyłączali się inni uczestnicy wspólnej hulanki. Można uznać, iż okres karnawału został zakończony hucznie i w tanecznej atmosferze przez brać uczniowską naszej paczkowskiej szkoły.  

                                                                 Samorząd Uczniowski