Innowacja pedagogiczna „Autostrada do szkoły” – edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W I okresie bieżącego roku szkolnego uczniowie klas II oraz III uczestniczyli  w  programie edukacyjno – społecznym „Autostrada do szkoły”, który skupia się na tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa najmłodszych w okolicach jezdni i w samochodzie.

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej zostały przeprowadzone przez przedstawicieli projektu interaktywne warsztaty z wykorzystaniem technologii Virtual Reality, która za pomocą specjalnych gogli pozwoliła przenieść się uczniom do wirtualnego miasta, poruszać po wirtualnych drogach, a podczas zabawy uczyć zasad ruchu drogowego. Kolejnym etapem były przeprowadzone przez wychowawców w ramach międzyszkolnego konkursu misje, dot. zasad zachowania bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych i w okolicach jezdni (w trakcie dnia i po zmroku), zalet noszenia odblasków czy konieczności jazdy autem w foteliku. Każda  z misji składała się z części do przeprowadzenia w klasie, zadania domowego dla uczniów oraz zadania specjalnego – wymagającego od klasy i nauczyciela działań wykraczających poza typowe zajęcia szkolne. Relacje z realizowanych warsztatów były zamieszczane przez wychowawców na stronie internetowej Programu, a następnie ocenianie przez Komisję Konkursową. W tegorocznej międzyszkolnej edycji konkursu uczniowie naszej szkoły zajęli IV miejsce, co świadczy o dużym zaangażowaniu dzieci, rodziców i wychowawców  w realizację powierzonych zadań.

Na zakończenie projektu przeprowadzono anonimowe quizy w celu zweryfikowania wiedzy uczniów – na ich podstawie, jak również na podstawie obserwacji zachowania najmłodszych uczniów podczas wycieczek klasowych można uznać, iż dzięki zrealizowanemu programowi zwiększono świadomość dzieci nt. zasad bezpiecznego zachowania w okolicach jezdni oraz zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

                                                           Mateusz Radomski

                                                           koordynator projektu