Zebranie z wychowawcą -10.01.2019

Zapraszamy rodziców na spotkania śródroczne z wychowawcą
10 stycznia 2019 (czwartek)
  • godz. 17.00  – klasy I -III
  • godz. 18.00 – klasy IV – VIII i III gimnazjum (najpierw spotkanie w holu szkoły, potem z wychowawcami w salach)