Podsumowanie konkursu „Jesienne mandale”

Jesień jest jedną z najpiękniejszych pór roku m.in. ze względu na bogactwo kolorów. Dostarcza nam również ogromnej ilości skarbów, które można w ciekawy sposób wykorzystać do tworzenia np. własnych mandali.
Początkiem listopada rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczny dla kl. 0-IV pt. „Jesienne mandale” ogłoszony przez świetlicę szkolną.
 Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody jesienią, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych, umożliwienie uczniom zaprezentowania własnej twórczości.
Spośród 25 prac decyzją Jury wyłoniono następujące miejsca:
I miejsce – Gabriela Pawlicka
II miejsce – Oliwia Roszak
III miejsce – Nicola Broolskis
oraz wyróżnienia:
Wojciech Graczykowski
Karol Olejniczak
Jakub Lis
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy !

                                                                                  Monika Czechowska