Zachęcamy do ZBIÓRKI MAKULATURY w ramach akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech”

Regulamin akcji Przywróćmy dzieciom uśmiech
Nasza szkoła przystąpiła do udziału w akcji zbiórki makulatury pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech” na rzecz rodzinnych domów dziecka organizowaną przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka. Nadrzędnym celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka, które są jedną z najbardziej skutecznych form pomocy niepełnoletnim pozbawionym opieki biologicznych rodziców. Biorąc udział w akcji pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka – zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie. Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny, gdyż uczy dzieci i młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać potrzebującym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.

Mechanizm akcji jest niezwykle prosty. Uczniowie w trakcie roku szkolnego przynoszą do szkoły zalegające w ich domach gazety, czasopisma, zużyte zeszyty i luźne kartki papieru. Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury informujemy o tym fundację, a ta odbiera ze szkoły zebraną makulaturę.

Terminy zbiórki makulatury w naszej szkole:
– 10. 01. 2019;
– 07. 03. 2019;
– 09. 05. 2019.

Zebraną makulaturę prosimy przekazać szkolnym koordynatorom akcji: Pani Ewelinie Wdowiak oraz Panu Mateuszowi Radomskiemu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w akcji. Po prostu… POMAGAJMY!
                                            Ewelina Wdowiak, Mateusz Radomski
                                                   Szkolni Koordynatorzy Akcji