Spotkania z wychowawcami

22 listopada 2018 roku zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami

godz. 17.00 – klasy 0, Ia,Ib, IIa,IIIa, IIIb
godz. 18.00 – klasy IV-VIII i III gimnazjum