Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W październiku szkoła podstawowa w Paczkowie aplikowała  do  programu wieloletniego  –  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020 ”   o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek: 15 tys. zł. – w marcu 2018 roku zostaliśmy zakwalifikowani do programu. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

W dniu 21.06.2018 r. podsumowano zaplanowane przez bibliotekę szkolna działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem obecnego księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”:   

Szkolne obchody Święta Książki w ramach projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

– Konkurs czytelniczy pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA dla klas I – III. Nagrodzono Mistrza Czytelnictwa, którym na rok szkolny 2017/18 został  Aleksander Hartman z klasy Ia

– Konkurs plastyczny pt. „ Moja ulubiona postać z baśni Andersena” dla klas I – III

I miejsce – Sergiusz Hojeński klasa IIb

II miejsce – Marianna Dogońska klasa IIb

III miejsce – Julia Józefowska  klasa IIIb

Wyróżnienia:

Oliwier Maciejewski klasa III b.

– Konkurs czytelniczy z wiedzy o bajkach, baśniach i wierszykach dla klas I – III

I miejsce – Gabriela Dudzińska klasa IIIa

II miejsce – Martyna Mazur IIIb

III miejsce – Alicja Mazur  klasa IIb

                   – Zosia Halczyńska  klasa IIIa

                                                                                             

                                                                                              Jarosław Batkowski