Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego 2018

We wtorek, 27 marca 2018 roku, odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego. W językowych potyczkach wzięło udział 20 gimnazjalistów z klas: II oraz III. Nadrzędnym celem konkursu było sprawdzenie nabytych kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności uczniów w zakresie znajomości środków językowych (leksykalnych oraz gramatycznych). Uczestniczy zaprezentowali bardzo dobry poziom znajomości języka niemieckiego, a różnice punktowe między poszczególnymi miejscami były minimalne. Zwycięskie pierwsze miejsce zajęła Paulina Szymkowiak (klasa II gim), drugie miejsce zdobyli ex aequo  Oskar Cabaj (klasa II gim) oraz Kacper Wolski (klasa II gim), a trzecie miejsce uzyskał Jakub Słoński (klasa II gim).

                                                              Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom!
                                                                                   Mateusz Radomski