VIII Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Paczkowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe w VIII Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, który odbył się dnia 27.02.2018 r. Tym razem konkurs odbywał się pod hasłem I am good at English.
W I części konkursu uczniowie sprawdzali umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, a następnie rozwiązywali test dotyczący znajomości słownictwa i gramatyki. Uczestnicy również prezentowali swoje umiejętności w rozumieniu tekstu czytanego w II części konkursu. Najwyższe punkty uzyskali uczniowie z klasy VI: pierwsze miejsce uzyskał Paweł Kirsch, drugim miejscem może pochwalić się Antonina Zamiara, a trzecim Anna Jankiewicz. Kolejne miejsca zajęli uczniowie Paweł Jarząbek, Antoni Krzyżanowski i Oskar Grzesiak. Uwieńczeniem rywalizacji były nagrody ufundowane przez wydawnictwo McMillan. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

                                                                                Klaudia Czerniak