zebranie z wychowawcą – 13.12.2017

Zapraszamy rodziców na zebranie z wychowawcą (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i oceną naganną zachowania na koniec półrocza), w dniu 13.12.2017r.
 
  • godz.17.00 –  oddział przedszkolny Ob, klasy Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb
  • godz.18.00– klasy IV–VII i gimnazjum ( o godz 17:00 odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym dla rodziców uczniów z klas VII, II i III gim)