Święto Patrona Szkoły 2017

W piątek, 20 października 2017 r. uroczystą akademią rozpoczęliśmy obchody Dnia Patrona Szkoły – Świętego Jana Pawła II. Podczas koncertu, przygotowanego przez panią Iwonę Kubiak i pana Bartosza Piłata, chór szkolny zaprezentował piękne pieśni religijne, które dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Ponadto, scenka z życia Papieża Pielgrzyma, zaprezentowana przez uczniów klasy Va, przybliżyła wszystkim sylwetkę naszego Patrona, który był przyjacielem młodzieży i wskazywał młodym ludziom wzorce postępowania. Napawał wiarą, nadzieją i miłością. Po koncercie, wszyscy uczniowie pod opieką swoich wychowawców udali się do sal, gdzie mogli obejrzeć prezentację o Św. Janie Pawle II. Zmotywowała ona uczniów do ciekawych rozmów i spostrzeżeń na temat życia Ojca Świętego. Bardzo interesującym elementem obchodów Dnia Patrona okazały się również prezentacje każdej z klas dotyczące pielgrzymek Papieża Polaka na świecie. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem. Każda z klas za pomocą niezwykłych strojów, muzyki, a nawet kulinarnych rarytasów przeniosła nas w odległe zakątki całego globu. Tradycyjnie obchody Święta Patrona zakończyliśmy konsumpcją 'papieskich kremówek’. Dziękujemy naszym Sponsorom 🙂

Joanna Tomicka – Cichowlas