„Wiem jak ratować życie” – uczniowie klasy V uczestniczyli w konkursie z zakresu pierwszej pomocy

W czwartek,  11 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 43 w Poznaniu odbył się konkurs z zakresu pierwszej pomocy „Wiem jak ratować życie” dla uczniów szkół podstawowych, organizowany przez Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Nadrzędnym celem konkursu było wzmocnienie procesu edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, jak również wykształcenie nawyku udzielania pomocy potrzebującym oraz propagowanie pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. Naszą szkołę reprezentowała 4 – osobowa drużyna złożona z uczniów klasy V: Dogoński Franciszek, Drewniak Nicola, Jarząbek Paweł oraz Zamiara Antonina. Konkurs obejmował nie tylko zagadnienia teoretyczne, a przede wszystkich umiejętności praktyczne, m. in. umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi. Pomimo zajęcia IX miejsca, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością algorytmów postępowania w nagłych wypadkach, jak również wiedzą na temat różnego typu środków opatrunkowych. Miejmy nadzieję, że w sytuacjach niebezpiecznych, czy też podczas wypadku komunikacyjnego, uczniowie dzięki zdobytym umiejętnościom będą  wiedzieć, w jaki sposób udzielić pierwszą pomoc przedmedyczną.

                                                    Mateusz Radomski