18 V 2017 roku zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami i nauczycielami

 –   godz.17.00– oddziały przedszkolne i klasy I-III SP

 –   godz.18.00– klasy IV-VI SP i  klasy I-III gimnazjum

 (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i oceną naganną zachowania na koniec roku)