Egzamin gimnazjalny

W dniach 19 – 21 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy III gimnazjum przystąpią do egzaminu. W tych dniach uczniowie klasy I i II gimnazjum nie mają zajęć.

Oddziały szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne pracują bez zmian, zgodnie z planem lekcji.