Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego 2017 

30 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Paczkowie odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego. W potyczkach językowych wzięło udział 15 gimnazjalistów z klasy II oraz III. Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności w zakresie znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych oraz ortograficznych), jak również rozumienie oraz przetwarzanie określonych wypowiedzi w języku obcym. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom znajomości języka niemieckiego, a różnice punktowe między poszczególnymi miejscami były minimalne. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo Paulina Błaszkowiak (klasa II gim) oraz Mateusz Sobczyński (klasa III gim), uzyskując maksymalną liczbę punktów z testu. Drugie miejsce zdobyła Zuzanna Pawlicka (klasa III gim), a trzecie miejsce uzyskała Emilia Kania (klasa II gim).
                                                              Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom!
                                                                                   Mateusz Radomski