Zebrania z rodzicami

Zapraszamy rodziców 

8 września br. na zebrania z wychowawcami,

godz. 17.00 – spotkanie dla rodziców oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III SP,

godz. 18.00 – spotkanie dla rodziców klas IV-VI SP i gimnazjum.

Na zebraniach zostanie przedstawiony plan pracy w roku szkolnym 2016/2017.