ZEBRANIA

   
 

Zapraszamy rodziców 

15 grudnia br. na zebrania z wychowawcami,

godz. 17.00 – spotkanie dla rodziców oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III SP,

godz. 18.00 – spotkanie dla rodziców klas IV-VI SP i gimnazjum.

(informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i oceną naganną)