Spotkania z wychowawcą

21 kwietnia 2016 r. zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą 

–  godz. 17.00 – oddziały przedszkolne i klasy I-III SP,

 –  godz. 17.30 – klasy IV-VI, 

  –  godz. 18.00 – klasy I-III gimnazjum