Pasowanie na ucznia w Paczkowie

   
 

21 października 2016 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste Pasowanie na ucznia.

Najpierw dzieci w krótkim programie artystycznym pokazały, że są gotowe do podjęcia obowiązków uczniów. Potem nastąpiło ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Szomek dokonała pasowania dzieci na uczniów. W tym roku ślubowanie złożyło 35 dzieci.

Po akcie ślubowania i pasowania nastąpiło posadzenie drzewek klasowych na terenie szkolnym. Drzewka będą rosły razem z dziećmi.

Uroczystość miała bardzo podniosły, ale zarazem ciepły i rodzinny charakter. Stało się tak za sprawą licznie przybyłych gości: rodziców i dziadków.

Dziękujemy wszystkim, którzy  w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszej uroczystości.

Naszym maluchom zaś, życzymy sukcesów i wielu ciekawych przeżyć w szkole.

                                                  Maria Bestry  Małgorzata Felińska