Informacja o zebraniu

   
 

12 stycznia 2017 r. zapraszamy rodziców na zebrania śródroczne z wychowawcą.

  •  godz.17.00 – klasy I-III SP i oddziały przedszkolne
  • godz. 18.00 – klasy IV-VI i  klasy I-III gimnazjum ( najpierw spotkanie w holu szkoły – wręczenie listów gratulacyjnych)